Čistenie komunikácií

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
P.O.BOX 32
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

unitrans@unitrans.sk ekon@unitrans.sk

mobil: +421 905 529 082 +421 905 292 391+421 915 742 369

IČO: 36 570 249
DIČ: 2020031585
IČ DPH: SK 2020031585