O SPOLOČNOSTI UNITRANS

Spoločnosť UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. bola založená 17.4.2003. Jej hlavným predmetom činnosti je cestná nákladná doprava, zemné práce, búracie práce a čistenie komunikácií pri výstavbe.

Naše skúsenosti sme nadobudli pri výstavbe diaľnic, obchvatov, železničných koridorov, kanalizácií, vodovodov, priemyselných a bytových objektov, ako aj pri úprave a výstavbe skládok akýchkoľvek odpadov.

Spoločnosť UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. disponuje sklápacími vozidlami značiek Mercedes Benz, Renault a Volvo s rôznymi koncepciami podvozkov.

Naša spoločnosť sa špecializuje na prepravy v oblasti zemných a búracích prác po celej Slovenskej republike.

ISO_9001_2015
ISO_14001_2015
OHSAS_18001

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
P.O.BOX 32
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

unitrans@unitrans.sk ekon@unitrans.sk

mobil: +421 905 529 082 +421 905 292 391+421 915 742 369

IČO: 36 570 249
DIČ: 2020031585
IČ DPH: SK 2020031585