Cenník

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

P. č. Popis služby STK

Cena s DPH (20%)
EUR

1.1

PTK Nákladné

33.-

1.2

PTK Autobus

33.-

1.3

PTK Prípojné vozidlá (príves alebo náves)

20.-

1.4

PTK Osobné a nákladné do 3,5t s benzínovým motorom

20.-

1.5

PTK Osobné a nákladné do 3,5t s naftovým motorom

20.-

1.6

PTK Osobné benzín + LPG

24.-

1.7

PTK Osobné a nákladné do 3,5t s riadeným katalyzátorom

20.-

1.8

PTK Osobné s riadeným katalyzátorom benzín + LPG

24.-

1.9

PTK Príves za osobné vozidlo

9.-

2.0

PTK Traktor

25.-

2.1

PTK Traktorový príves

19.-

2.2

PTK Motocykel

10.-

2.3

Opakovaná kontrola autobus - nákladné

13.-

2.4

Opakovaná kontrola príves - náves

10.-

2.5

Opakovaná kontrola osobné a nákladné do 3,5t s benzínovým motorom

9.-

2.6

Opakovaná kontrola osobné a nákladné do 3,5t s naftovým motorom

9.-

2.7

Opakovaná kontrola osobné benzín + LPG

9.-

2.8

Opakovaná kontrola osobné a nákladné do 3,5t s riadeným katalyzátorom

10.-

2.9

Opakovaná kontrola osobné s riadeným katalyzátorom  benzín + LPG

12.-

3.0

Opakovaná kontrola príves za osobné vozidlo

5.-

3.1

Opakovaná kontrola traktor

12.-

3.2

Opakovaná kontrola traktorový príves

10.-

3.3

Opakovaná kontrola motocykel

4.-

3.4

Pracovné stroje a pásové traktory

44.-

3.5

Osvedčenie TK

3.-

3.6

Nálepka TK

3.-

3.7

Administratívna kontrola TK

4.-

3.8

Opis protokolu

4.-

3.9

Dovoz PTK Osobné s riadeným katalyzátorom

30.-

4.0

Dovoz PTK Osobné a nákladné do 3,5t s naftovým motorom

30.-

4.1

Dovoz PTK Osobné benzín - LPG + riadený katalyzátor

44.-

4.2

Dovoz - nákladné vozidlo

74.-

4.3

Dovoz - motocykel

20.-

4.4

Zvláštna kontrola

12.-

4.5

Dovoz - traktor

45.-

4.6 Dovoz O3,O4,RA3,RA4 35.-
4.7 Zaťaženie 30.-

Cenník technických kontrol platný od 31.08.2012.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk
pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825 vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369