Potrebné doklady

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna

  1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii časť I. alebo  aktuálnu kópiu osvedčenia časť II. spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
  2. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
  3. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu) - nepredkladá sa ak bolo vozidlo dovezené zo zahraničia s namontovaným plynovým zariadením.

Pozn. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

b) Technická kontrola opakovaná

Doklady pre príslušný druh technickej kontroly  a protokol z predchádzajúcej kontroly.

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu!

c) Technická kontrola zvláštna

Osvedčenie o evidencii časť II. alebo alebo osvedčenie o evidencii časť I. alebo  aktuálnu kópiu osvedčenia časť II. spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.


V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať. Zabezpečte si fotokópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825

vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369