Cenník

B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

Cena s DPH (20%) EUR

                                                       Druh Kontroly a kategória vozidiel 

Pravidelná EK - M1, N1 - RKAT, NKAT, BEZKAT, OBD

40  

Pravidelná EK - M1, N1 - RKAT, NKAT, BEZKAT, OBD + LPG/CNG

                                                                                                                    45 €

Pravidelná EK - N2, N3, M2, M3, T

45  

Pravidelná EK - N2, N3, M2, M3, T + LPG,CNG

50  

Opakovaná EK - M1, N1 - RKAT, NKAT, BEZKAT, OBD

20 

Opakovaná EK - M1, N1 - RAKT,NKAT,BEZKAT, OBD + LPG,CNG

25  

Opakovaná EK - M2, M3, N2, N3 ,T

25  

Opis protokolu o EK                                                                         

                                                                                                                    10 

Administratívna kontrola                                                                   

                                                                                                                      15 €                

                                               Ceny sú uvedené s DPH a sú v nich započítané všetky doklady vydané pri uvedenej kontrole

                                                                                                                                                                       Cenník je platný od 01.03.2022

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825

vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369