Cenník

B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P. č. Cena s DPH (20%) EUR

Emisné kontroly pravidelné a zvláštne

1.1

Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené

  • benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT
  • benzínovým motorom s katalyzátorom RKAT

16.- 

1.2

Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom

16.- 

1.3

Motorové vozidlá (N2, N3, M2, M3, T) s naftovým motorom

26.- 

1.4

Motorové vozidlá (M1, N1) s benzínovým motorom

  • s katalyzátorom RKAT vybavené zariadením na pohon plynom /LPG, CNG/
  • s katalyzátorom RKAT vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD

23.- 

1.5

Motorové vozidlá (N2, N3, M2, M3) s naftovým motorom na pohon plyn /LPG, CNG/

30.- 

1.6

Opätovná kontrola (M1, N1)

12.- 

1.7

Opätovná kontrola (M2, M3, N2, N3, T)

20.- 

Emisná kontrola administratívna

2.1

Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií

4.-

Súvisiace služby

3.1

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3.-

3.2

Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole

2.-

3.3

Vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

4.-

Cenník emisných kontrol platný od 18.08.2010.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk
pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825 vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369