Cenník

A. Ceny výkonov kontroly originality cestných vozidiel

P. č. Cena s DPH (20%) EUR
Druh vozidla a kategória

1.1

Motocykle, trojkolky, štvorkolky do 50 ccm (L1, L2)

43,15

1.2

Motocykle, trojkolky, štvorkolky nad 50 ccm (L3, L4, L5, L6, L7)

59,75

1.3

Motorové vozidlá (M1)

82,98

1.4

Motorové vozidlá do 5.000 kg (M2)

112,86

1.5

Motorové vozidlá nad 5.000 kg (M3)

129,46

1.6

Motorové vozidlá do 3.500 kg (N1)

86,30

1.7

Motorové vozidlá do 12.000 kg (N2)

112,86

1.8

Motorové vozidlá nad 12.000 kg (N3)

129,46

1.9

Prípojné vozidlá do 3.500 kg (O1, O2)

69,71

1.10

Prípojné vozidlá nad 3.500 kg (O3)

76,35

1.11

Prípojné vozidlá nad 10.000 kg (O4)

85

1.12

Traktory (T1, T2, T3, T4, T5)

129,46

1.13

Prípojné vozidlá (R1, R2, R3, R4)

59,75

1.14

Vozidlá so symbolom G* (G)

13,28

Kontrola „dočasne spôsobilých“

2.1

Bez overenia pravosti osvedčenia

50% z ceny kontroly

2.2

S overením pravosti osvedčenia

70% z ceny kontroly


Cenník výkonov kontroly originality platný od 01.10.2008.


*Pri vozidlách so symbolom G sa účtuje cena na základnú kategóriu +13,28 EUR (400 SKK)

V cene výkonov kontroly originality je započítaný „Odborný posudok o kontrole originality“ (2x tlačivo)

V cene výkonov kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk
pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825 vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369