Vyhodnotenie technickej kontroly

Stupne klasifikácie:

A - bez chýb / ľahká chyba
B - vážna chyba
C - nebezpečná chyba

Kód

Popis chyby

Druh chyby

100

Identifikácia a odchýlky vo vyhotovení vozidla

101

Evidenčné čísla

A

C

102

Identifikačné číslo motora (typ)

A

103

VIN, výrobný štítok, výrobné číslo karosérie (nadstavby)

A

B

C

104

Odchýlky vo vyhotovení vozidla

B

105

Farba vozidla

A

200

Brzdová sústava

201

Prevádzková brzda - účinok

C

202

Prevádzková brzda - súmernosť pôsobenia

C

203

Prevádzková brzda - nábeh brzdného účinku

B

204

Prevádzková brzda - výstražné zariadenie

B

C

205

Prevádzková brzda - odstupňovateľnosť účinku

B

206

Posilňovač bŕzd - činnosť

B

207

Prevádzková brzda - zdvih pedálu

A

B

C

208

Parkovacia brzda - účinok

B

C

209

Parkovacia brzda - zdvih páky

B

C

210

Odľahčovacia brzda

B

211

Samočinná brzda prípojného vozidla

C

212

Nájazdová brzda prívesu - činnosť

B

C

213

Prevod prevádzkovej brzdy

A

B

C

214

Prevod parkovacej brzdy

A

B

215

Brzdové hadice a potrubie

A

B

216

Tesnosť brzdovej sústavy

B

C

217

Kľúče bŕzd - zdvih pák

A

B

C

218

Brzdové valce

B

219

Brzdové obloženie

B

220

Kotúče, bubny bŕzd

B

C

221

Spojkové hlavice

A

B

222

Kontrolné prípojky

A

B

223

Brzdová kvapalina - stav

B

224

Tlak vzduchu - prevádzkový, ovládací, brzdový

A

B

225

Obmedzovač brzdného účinku

A

B

226

Protiblokovacie zariadenie (ABS)

B

227

Zásobníky energie - vzduchojemy

B

300

Riadenie

301

Mŕtvy chod volantu (celková vôľa v riadení)

C

302

Plynulosť prenosu sily

B

C

303

Stĺpik (čap) riadenia

B

C

304

Volant (riadidlá)

A

B

C

305

Prevodka riadenia

A

B

C

306

Kĺby, páky a tyče riadenia

A

B

C

307

Vôľa v kĺboch, riadiacich pákach a tyčiach

A

B

308

Zbiehavosť kolies riadiacej nápravy

A

309

Odklon kolies riadiacej nápravy

A

310

Geometria kolies riadiacej nápravy - stav

A

312

Posilňovač riadenia - činnosť

A

B

C

313

Riadenie zadnej nápravy - stav

A

B

C

400

Nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby

401

Predná náprava (vidlica)

A

B

C

402

Kolesá – vôľa v zavesení

A

B

403

Kolesá – vôľa v uložení

A

B

404

Kolesá – pripevnenie

A

B

C

405

Disky (ráfiky)

A

B

C

406

Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer

A

C

407

Pneumatiky – poškodenie

A

B

C

408

Pneumatiky – hĺbka dezénovej drážky

C

409

Predné kolesá - hádzavosť

A

B

414

Zadná náprava (vidlica)

A

B

C

415

Hnacie reťaze, ozubené remene a ich kryty

A

B

416

Pruženie prednej nápravy (náprav)

A

B

C

417

Pruženie zadnej nápravy (náprav)

A

B

C

418

Tlmiče pruženia - stav

A

B

419

Tlmiče pruženia - činnosť

A

420

Stabilizátor

B

421

Spojovacie hriadele a kĺby

A

B

422

Náhradné koleso - stav

A

B

423

Náhradné koleso - pripevnenie

A

B

500

Rám a karoséria

501

Rám (nosná konštrukcia) - lomy, praskliny

B

C

502

Rám (nosná konštrukcia) - spojenie dielov

A

B

C

503

Rám (nosná konštrukcia) - korózia

A

B

C

504

Sklopný stojan (motocykle)

B

505

Nárazníky

A

B

C

506

Zariadenie proti vklineniu malých vozidiel

B

C

507

Kapota, veko batožinového priestoru

A

B

C

508

Kryty kolies (blatníky)

B

509

Lapače nečistôt (zásterky)

A

B

510

Skriňa karosérie (búdka vodiča)

A

B

C

511

Schodíky (stúpačky)

B

C

512

Dvere

B

C

513

Okná - otváranie a zatváranie

B

514

Okno - zasklenie

A

B

C

515

Ochranné kryty (motocykle)

A

B

C

516

Stierače a ostrekovače skla

A

B

C

517

Ostrekovače a stierače svetlometov

A

B

518

Clona proti slnku

A

B

519

Clona proti oslneniu (autobusy)

A

520

Spätné zrkadlá

A

B

521

Pridržiavacie tyče

B

C

522

Sedadlá a lôžka

A

B

523

Kotvové úchytky pásov

B

524

Bezpečnostné pásy

B

525

Núdzové východy (autobusy)

A

B

526

Dlážka

A

B

C

527

Bočnice

B

C

528

Ochrana kabíny vodiča

B

C

529

Nafukovací vankúš (airbag)

A

B

530

Nebezpečné vonkajšie a vnútorné diely

B

C

531

Nadstavba (pracovný stroj)

A

B

C

600

Osvetlenie a svetelná signalizácia

601

Svetlomety - počet a umiestnenie

B

602

Svetlomety - vyhotovenie

B

603

Svetlomety - stav

A

B

604

Prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel

A

B

605

Stretávacie svetlá - nastavenie

A

B

606

Diaľkové svetlá - nastavenie

B

607

Diaľkové svetlá - intenzita osvetlenia

B

608

Predné obrysové svetlá motorového vozidla

A

B

609

Predné obrysové svetlá prípojného vozidla

A

B

610

Doplnkové a bočné obrysové svetlá

A

B

611

Parkovacie svetlá

A

B

612

Osvetlenie smerových tabuliek

A

B

613

Svetlomety do hmly - počet a umiestnenie

B

614

Svetlomety do hmly - činnosť

A

B

615

Smerové svetlá – počet a umiestnenie

A

B

616

Smerové svetlá – činnosť

A

B

617

Výstražná činnosť smerových svetiel

A

B

618

Hľadací svetlomet

A

619

Zadné obrysové svetlá

A

B

620

Brzdové svetlá – počet a umiestnenie

B

621

Brzdové svetlá – činnosť

A

B

C

622

Osvetlenie zadného evidenčného čísla

A

B

623

Spätné svetlá

A

B

624

Odrazové sklá a dosky zadného značenia

A

B

625

Zadné svetlá do hmly – počet a umiestnenie

B

626

Zadné svetlá do hmly – činnosť

A

B

627

Pracovné svetlá

A

B

628

Zvláštne výstražné svetlá

A

B

629

Vnútorné osvetlenie

A

B

630

Kontrolné svetlá

A

B

631

Zásuvka (vidlica), spojovací kábel

A

B

632

Denné svetlá

A

B

700

Ostatné ústrojenstvo a zariadenia

701

Zvukové výstražné zariadenie

A

B

702

Rýchlomer, tachograf

B

703

Elektrické vedenia

A

B

C

704

Akumulátor

A

B

C

705

Palivová nádrž

A

B

C

706

Palivové potrubie

A

B

C

707

Motor a prevodovka - tesnosť

A

C

708

Spojka, radenie

A

B

709

Zariadenie na ťahanie vozidla

A

B

710

Vykurovací a vetrací systém

A

B

C

711

Vyznačenie obrysov vozidiel a ich súprav

A

B

712

Zariadenie na spájanie vozidiel

A

B

713

Poistné spojovacie zariadenie

B

714

Ťažné oje prívesu

A

B

C

715

Značenie niektorých údajov na vozidle

A

B

716

Sklápacie zariadenie

A

B

C

717

Hydraulické zariadenia

A

C

718

Úpravy a doplnková výstroj, výbava

A

B

C

720

Obmedzovač rýchlosti

B

C

721

Obmedzovač rýchlosti – kontrola funkčnosti a nastavenia

A

B

C

732

Tlakové nádoby (nádrže) s výstrojom

B

C

733

Technická kontrola plynového zariadenia

B

C

734

Technická kontrola elektrického trakčného zariadenia

B

800

Spaliny, zvuk, odrušenie

801

Emisná kontrola

A

C

804

Výfukové potrubie - vyústenie

B

805

Výfukové potrubie - stav

A

B

C

806

Hladina vonkajšieho zvuku

B

807

Elektromagnetická kompatibilita

A

900

Predpísaná a zvláštna výbava

901

Zdravotnícke potreby (lekárnička)

A

B

902

Predpísaná minimálna výbava

B

903

Výstražný trojuholník

A

B

904

Hasiace prístroje

A

B

C

905

Zakladacie kliny

A

B

906

Nádoby na rezervné palivo a ich držiaky

B

C

907

Plachta a oblúky

B

908

Navijak

A

B

C

909

Hydraulická ruka

A

B

C

910

Zdvíhacie čelo

A

B

C

Vyhodnotenie technickej kontroly

1.stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

2.stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

3.stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825

vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369