Cenník

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

Popis služby STK

Cena s DPH 
EUR

Pravidelná TK - N1, M1

40 €

Pravidelná TK - N1, M1 + LPG, CNG                                              

40 €

Pravidelná TK - N2, N3, M2, M3

55 €

Pravidelná TK - T1, T2, T3, T4

55 €

Pravidelná TK - R1, R2, R3, R4

40 €

Pravidelná TK - O2, O3, O4

40 €

Pravidelná TK - L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

30 €

Pravidelná TK - PS

60 €

Opakovaná TK - N1, M1

20 €

Opakovaná TK - N2, N3, M2, M3

25 €

Opakovaná TK -T1, T2, T3, T4

25 €

Opakovaná TK - L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

10 €

Opakovaná TK - O2, O3, O4, R3, R4

25 €

Dovozová TK - N1, M1

35 €

Dovozová TK - N1, M1 + USA, UK                                                      

50 

Dovozová TK - N2, N3, M2, M3

70 €

Dovozová TK - T1, T2, T3, T4

50 €

Dovozová TK - L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

25 €

Dovozová TK - O2, O3, O4, R3, R4

35 €

Zvláštna kontrola

30 €

Opis protokolu o TK

10 €

Administratívna kontrola

15 €

Ceny sú uvedené s DPH a sú v nich zarátané všetky doklady vydané pri uvedenej kontrole


Cenník technických kontrol platný od 01.03.2022

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165