Cenník

A. Ceny výkonov kontroly originality cestných vozidiel

Druh kontroly a kategória vozidla Cena s DPH (20%) EUR

Kontrola originality - M1,N1

110 

Kontrola originality - M1G, N1G

125 

Kontrola originality - L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

80 

Kontrola originality - M2

150 

Kontrola originality - M3

170 

Kontrola originality - N2

150 

Kontrola originality - N3

170 

Kontrola originality - O1, O2

80 

Kontrola originality - O3

100 

Kontrola originality - O4

110 

Kontrola originality - T1, T2, T3, T4, T5, PS

170 

Kontrola originality - R1, R2, R3, R4

100 

Výpis z RZPV

20 

Príloha k Výpisu z RZPV

15 

Ceny sú uvedené s DPH a sú v nich započítané všetky doklady vydané pri uvedenej kontrole

                                                                                                                                                                       Cenník platný od 01.03.2022  

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165