STK

TKCieľom je poskytovať kontrolné služby moderným spôsobom s dôrazom na kvalitu spojenú so spokojnosťou zákazníka.

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených vyhláškou, vydanou na vykonanie zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa metodík schválených Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Druhy technických kontrol, ktoré vykonávame:

  • technická kontrola pravidelná
  • technická kontrola zvláštna
  • technická kontrola administratívna

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165